EĞİTİM

EĞİTİM

Rekabetçi Yönetim Teknikleri Sertifika Programı

Online başvurmak için tıklayınız
Programın Amacı
 
İşletme yöneticileri, işletme ortakları, işletmelerin yönetim kademeleri için yetiştirilen adaylar
 
KOBİlerin rekabet ettikleri pazarlarda üstünlük sağlamaları için önemli etkenler:
 
 İşletme verimliliğinin artırılması
 Stratejik yönetim anlayışının gelişmesi
 İnsan kaynaklarının yetkinleşmesi
 Pazar araştırma ve geliştirme 
 Yenilikçi yönetim anlayışıdır.
 
ICC bu yaklaşımdan hareketle üye şirketlerin yönetim kademelerinin yetkinliklerinin artırılmasına yönelik olarak aşağıda detayı belirtilen sertifika programını oluşturmuştur.
 
Temel amaç şirketlerin rekabetçi yönetim anlayışının geliştirilmesine yönelik temel bilgilerin program katılımcılarına aktarılması ve işletmelerinde karşılaştıkları konulara uygulamalı çalışmalar ile cevap bulmalarının sağlanmasıdır.
 
Programın İçeriği
 
Program, konuların teorik ve uygulamalı anlatımı ve  örnek olay çözümü bölümlerinden oluşacaktır. Sertifika almak için tüm programın %80 ine devam etmiş olmak zorunludur. Program  sonucunda  verilen örnek olay çözümünde başarılı olanlara başarı belgesi, olamayanlara katılım belgesi verilecektir.
 
Katılımcılara eğitim dokümanları CD ortamında verilecektir
 
Programın Süresi      112 saat
Katılımcı Sayısı         Her grup 20 kişi ile sınırlıdır