Yayınlar

YAYINLAR

YÖNETİM KURULUNUZUN ŞİRKET DEĞERLERİNİ YAŞATMASINI NASIL SAĞLAYABİLİRSİNİZ?

Yönetim Kurulunuzun Şirket Değerlerini Yaşatmasını Nasıl Sağlayabilirsiniz?

Yönetim Kurulunuz, Şirketinizin Değerlerini Yansıtıyor mu?
CBE’nin Yönetim Kurullarının etkinliğini değerlendirdiği 10 temel yönetim unsurundan “Misyon ve Değerler” önde gelenleridir.  Misyon ve değerler bir geminin omurgası ve dümeni gibidir ve böylelikle geminin gidişatına hem durgun hem fırtınalı sularda yön verirler. Şirket yönetimindeki sahiplik büyük önem taşır ve bu yüzden yönetim kurulları da dahil olmak üzere şirket yönetiminde yer alan bütün liderler anahtar değerdeki örgütsel kültür ve yönetim unsurlarını içselleştirmezlerse öteki performans ve liderlik alanları da zarar görür. 
ABD’de halka açık bir medya teknolojisi şirketinde başarısızlıkla sonuçlanan bir şirket alımı süreci sonunda şirkete büyük eleştiriler yöneltildi. Bu sansasyonel olaydan sonra lider kadrolarında pek çok fırtınalı değişimler yaşandı.  Şirketin yönetimi; zayıf iletişim ve üst yönetime yapılan bazı atamalarla ilgili kamu gözetimi altına girdi.  Neredeyse şunu diyebiliriz ki altı senedir atılan yanlış adımlar bu yönetim kurulunu, fonksiyon üstlenemez hale getirdi ve tesadüf olmasa gerek, bu hatalı yönetim şekli strateji ve iş geliştirmede şirket genelindeki odaklanma eksikliğiyle eş anlamlı hale geldi.
Aynı şekilde çok uluslu büyük şirketlerin yönetim kurulunun denetleme ve yönlendirme fonksiyonunu etkin bir şekilde işletememesinden kaynaklı çöküşleri de çok taze olaylar arasında.
Ülkemizde ise maalesef yönetim kurulları başarılı uygulamaları olan sayılı şirketler dışında formalite olarak görülmekte, Yönetim kurulunun fonksiyonları ile şirket yönetimine yönelik faaliyetler iç içe geçmekte ve yönetim kurulları vizyon belirleme, risk ve performansı izleme ve denetleme konusunda asli fonksiyonlarını yerine getirecek yapıda ve yetkinlikte yapılandırılmamaktadır. Kurumsal yönetim prensiplerini uygulamaya alma konusunda her ne kadar yasal düzenlemeler de olsa yaptırım gücü bulunmadığından yönetim kurulları etkin bir şekilde ele alınmamaktadır. Bu durum şirketlerin sürdürülebilirliğini de yakından ilgilendirmektedir.
Kamu yönetiminde bulunan ve ticari amaçlı kurulmuş İktisadi ve İdari teşebbüslerin yönetim kurullarının atanmasında da kurumsal yönetim prensipleri hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır, yetkinlik ve tarafsızlık ilkeleri en baştan ihlal edilmektedir. Bu nedenle yönetim kurulları rol ve sorumluluklarını etkin olarak yerine getirememektedir.

 
Doğru Yolu Bulmak
Yıllık yönetim kurulu değerlendirmesi, yönetim kurulu üyelerini kurumun misyon ve değerleriyle kendi beyan ettikleri şekilde konumlandırır. Yönetim kurulu değerlendirmelerinde misyon ve değerler gibi kurum kültürü unsurlarının halen güncelliklerini koruyup korumadığı, bunların karar alma süreçlerine ve stratejiye yön verip vermediği ele alınmalıdır.
Değerlendirme sonucuna göre, liderler mesajı değiştirmeye veya mesaj verenleri bu doğrultuda yönlendirmeye veya yenilemeye karar verebilirler. Değerlendirmede misyon ve değerlerin örgütsel hedefler için kritik olmadığı ortaya çıkarsa mesajın kendisini güncelleme zamanı gelmiş demektir. Misyon ve vizyonu uygulamakla yükümlü kişilerde bunları uygulama sıkıntısı bulunuyorsa, bu tanımların güncellenmesi gerekir. Yönetim kurullarının yenilenmesinde kurumun misyon ve değerleri yanı sıra bu misyonu gerçekleştirmeye yönelik belirlenmiş vizyon ve stratejilerin gerçekleştirilmesini etkin bir şekilde yönlendirecek, ilgili komitelere liderlik yapacak yetkinlik ve çeşitliliği içeren bir yönetim kurulu yapısı kurumsal sürdürülebilirlik ve arzu edilen performansı sağlayacaktır. Yönetim kurulunun yenilenmesi durumunda, misyon ve değerler aday üye profillerini oluşturmak için önemli örgütsel prensipler olarak bizlere yön gösterirler. Örneğin tüketici odaklı kurumlar, kariyerinde müşteri deneyimini ve tüketici ürünlerini geliştirmeye adamış adaylar aramalıdırlar. Eğer kurum açısından yaratıcılık ve yenilikçilik güçlü değerlerse, yenilikçi kültür ve hizmet sonuçlarıyla başarıya ulaşmış adaylar tercih edilenler arasında yer almalıdır.
Adayların özgeçmişlerinde ipuçları aramaya ilave olarak dikkatlice hazırlanmış aday seçme ve değerlendirme anketleri, örgütün misyon ve değerleriyle örtüşen konuları ortaya çıkarır ve aday seçme ve değerlendirme dosyalarına bu bilgiler ilave edilir.
İyi yapılandırılmış bir yönetim kurulu, bir kurumun misyon ve değerlerine çok güçlü bir şekilde destek verebilir. Üzerinde detaylı bir şekilde düşünülmüş ve etkin bir yönetim kurulu değerlendirme süreci; ortadan kaldırılabilecek veya iyileştirilmesi gerekecek problemleri gözler önüne koyabilir ve aksiyon alınması için fırsatlar sunabilir. Sonuç olarak, şirket misyonunu desteklemeyen ve değerlerini yansıtmayan yöneticiler bunları yerine getirenlerin etkinliğini azaltırlar. 

Tülin SEÇEN
04 Ağustos 2017 Cuma Tülin SEÇEN