Yayınlar

YAYINLAR

Yönetim Kurulunuzun Şirket Değerlerini Yaşatmasını Nasıl Sağlayabilirsiniz? Yönetim Kurulunuz, Şirketinizin Değerlerini Yansıtıyor mu? CBE’nin Yönetim Kurullarının etkinliğini değerlendirdiği 10 temel yönetim unsurundan “Misyon ve Değerler” önde gelenleridir. Misyon ve değerler bir geminin omurgası ve dümeni gibidir ve böylelikle geminin gidişatına hem durgun hem fırtınalı sularda yön verirler. Şirket yönetimindeki sahiplik büyük önem taşır ve bu yüzden yönetim kurulları da dahil olmak üzere şirket yönetiminde yer alan bütün liderler anahtar değerdeki örgütsel kültür ve yönetim unsurlarını içselleştirmezlerse öteki performans ve liderlik alanları da zarar görür. Tülin SEÇEN Devamı İçin Lütfen Tıklayınız...


Müşteriniz ne Üretiyor? Müşterimiz iPhone 7 mi yoksa hala Nokia 3310 mu Üretiyor? Telekom ve bilişim sektöründen sonra otomotiv sektörü de var oluşundan bu yana en büyük değişimini ve gelişimini yaşamaya başladı. Eski liderlerin pek çoğu ya yok olacak ya da klasikleşerek yerini yeni markalara bırakacak, bu süreci iyi yönetenler ise tıpkı Samsung gibi var olmayı sürdürebilecek. ‘Üretici’ yerine ‘marka’ ifadesini kullanmamız bile değişimin boyutu için bir ipucu niteliğinde. Toyota’nın ABD’de 1980’lerde Ford’a yaptığını, Apple’ın 2007’den itibaren Nokia ve Blackberry’ye yaptığını Tesla ve bugün adını bilmediğimiz diğer otomobil Android’leri bizim de müşterilerimize yapabilir mi? Devamı İçin Lütfen Tıklayınız...


Uluslararası sözleşmeler ve genel işlem şartların önemi İrade özerkliğinin kabul edildiği hukuk düzenlerinde taraflar, aralarındaki sözleşmeye uygulanacak hukuku seçmekte serbesttirler. Taraflar, uygulanacak hukuk olarak satıcının, alıcının, başka bir üçüncü devletin hukukunu veyahut CISG (Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması) seçebilirler. Servet Pinarak Devamı İçin Lütfen Tıklayınız...


Yönetim Sistemleri Amaç Mı? Araç Mı Gerek Maslow'un ve gerekse Herzberg'in ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirtildiği gibi, insanların farklı düzeylerde farklı ihtiyaçları oluşabilmekte ve bu ihtiyaçların karşılanması yönünde bir çaba içerisinde bulunabilmektedir. İhtiyacın tanımlanması ile birlikte ihtiyacı gidermeye yönelik dürtüler harekete geçer. Çözümün ortaya çıkması ile birlikte yeni bir davranış normu ortaya çıkar. Ataman Erik Devamı İçin Lütfen Tıklayınız...


Kurumsallaşma ve İşletme Yönetiminde Verimliliğin Artırılmasında Strateji Geliştirmenin Önemi Örgütler içinde bulundukları çevrenin bir ürünü olarak hayatta kalabilmek için değişmek ve değişime ayak uydurmak zorundadırlar. Gelişen ve değişen ekonomik yapı, bireysel gelişim ve bu gelişmenin bir ürünü olarak müşteri beklenti ve ... Tülin Seçen Devamı İçin Lütfen Tıklayınız...