EĞİTİM

EĞİTİM

Riskten Korkmuyorum

Online başvurmak için tıklayınız RİSKTEN KORKMUYORUM!
Her seviyede risklerimi tanıyor ve yönetiyorum, risk beni yönetmiyor.
Risk, belirli bir zaman aralığında, hedeflenen bir sonuca ulaşamama, kayba ya da zarara uğrama olasılığıdır. Bu olasılığı en aza indirmek için risk analizi ile güvenlik riskleri belirlenir, bu risklerin ölçekleri ve önlem alınması gereken alanların belirlenmesi sağlanır. Risk yönetimi ise sistem kaynaklarını etkileyebilecek belirsiz olayların belirlenmesi, denetlenmesi, yok edilmesi, ya da en aza indirgenmesini sağlayan süreçtir. Risk sorumluları belirlenerek, istenmeyen trendler veya sonuçlarla ilgili zaman geçirilmeden gerekli aksiyonların alınması sağlanır.
Kurumların, yönetim ekiplerinin, süreç yöneticileri ve sorumlularının risklerini nasıl belirleyip, modelleyebileceklerini anlatan, pratik çözümler sunan, uygulamalarla zenginleştirilmiş bir içerikle risklerin fark edilmesi ve yönetim stratejilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.
Çalıştay sonunda ilgili süreçlerde tüm riskler belirlenmiş, risk şiddeti tanımlanmış ve risk değerlendirme metodolojisi doğrultusunda kritik riskler ve kök nedenleri değerlendirilerek riski azaltmaya yönelik aksiyon planlanması hazırlanmış olacaktır.
Katılımcılar risk tanımlama ve değerlendirme yetkinliği yanı sıra, işlerini yüksek performansla yapabilmelerine olanak sağlayacak çözümlere ve riskin izlenmesine yönelik göstergelere de sahip olacaklardır.
Program süresi: 2 tam gün
İçerik:
 • Strateji, Hedef, Performans, Risk kavramlarını kurumsal ve süreç boyutunda deşifre etme çalışması
 • Risk iştahım nedir? Riskimi nasıl ölçeceğim grup çalışması
 • Risk Belirleme Grup Çalışması
  • Risk Belirleme
  • Risk Tanımlama
  • Risk Değerlendirme
  • Kök Neden Analizi
  • Mevcut Önlemler
  • Kritik Risk Göstergeleri
  • Aksiyon Planlama
  • Hedef Belirleme
  • Risk Raporlama
  • Risk İzleme ve Değerlendirme
Hedef Kitle: Bu çalışmada her bir süreç için ayrı grup oluşturulması hedeflenmelidir, önerilen risk değerlendirme alanları ve hedef kitlesi aşağıdaki gibidir;
 • Stratejik riskler; Üst yönetim ekipleri
 • Pazarlama ve satış Yönetimi Süreçleri Riskleri; Pazarlama ve satış yöneticileri ve kilit personel
 • Üretim süreçleri Riskleri; Üretim yöneticileri ve ekipleri
 • Tedarik zinciri yönetimi riskleri; Üretim Planlama, Satınalma, Depo, Sevkiyat yöneticileri ve ekipleri
 • Finansal riskler; Üst yönetim ve finans yöneticileri.