EĞİTİM

EĞİTİM

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Bilinçlendirme

Online başvurmak için tıklayınız
Programın Amacı
 
Program, katılımcıların Çevre ve Çevre Yönetimi, ISO 14001:1996 standardı, standart gerekliliklerine göre ÇYS’nin kurulması ve sürdürülmesi, çevre ile ilgili yerel düzenlemeler, ISO 14001’in diğer yönetim sistemleri ile uyumu hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
 
Programın İçeriği
 
    Çevre  ve Çevre Yönetimi Esasları ve Tanımlar
    Çevre Mevzuatı
    Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001:1996
    Ulusal, Yerel ve Uluslararası Düzenlemeler, Yönetmelikler
    Çevre Unsurları ve Çevre Etkileri
    Çevre Yönetim Sisteminin oluşturulması
    Diğer Yönetim Sistemleri ile Benzerlikler / Farklılıklar
 
Programın Süresi     3 Gün
Katılımcı Sayısı         20
Katılımcı Profili         Çevre Yönetim Sistemlerinin kurulmasında yer alan yöneticiler, sistemi kuran kişiler ve diğer sorumlu tüm çalışanlar