EĞİTİM

EĞİTİM

Benchmarking

Online başvurmak için tıklayınız
Programın Amacı
 
Programda, ürün / hizmet kalitesinin veya süreçlerin iyileştirilmesine yönelik olarak kullanılan tekniklerden birisi olan “Kıyaslama (Benchmarking)” hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi ve uygulamaya yönelik adımların açıklanması amaçlanmaktadır.
 
Programın İçeriği
 
    Kıyaslamanın Tanımı
    Kıyaslama Çeşitleri ve Modelleri
    Kıyaslama Modelleri ve Engelleri
    Kıyaslamanın Dört Adımı
    Nasıl Kıyaslamalıyız, Kiminle Kıyaslamalıyız?
    Kıyaslamada Yapılan Hatalar
    Kıyaslama ile Toplam Kaliteye Giden Yol
    Uygulamalar ve Örnekler ile Alıştırmalar    
   
Programın Süresi     2 Gün
Katılımcı Sayısı        20
Katılımcı Profili         Üst ve orta kademe yöneticiler ve ilgili birim çalışanları