Bizden Haberler

BİZDEN HABERLER

ICC İran Hizmetleri
ICC İran Hizmetleri
İran Sanayi Sektörü İçin Önemli Bir Pazar
 
Ambargonun ortadan kalkmasıyla sanayi sektörünün önde gelen firmaları İran’da yatırımyapmak üzere aksiyon almaya başladılar. 2030 yılına 1 triyon ABD Doları büyüme potansiyeli sunan İran pazarında sanayi sektörünün hızla gelişeceği de önemli gelişmeler arasında. Bu kapsamda bir çok uluslararası yatırımcı İran’da doğrudan yatırım kararı almış vaziyette. Lojistik ve kültür olarak ülkemize yakın coğrafyada bulunan İran ülkemiz sanayi ve ticaret girişimcileri için de erken dönemde çok önemli fırsatlar sunuyor. İran pazarına ihracatın yanı sıra büyük bir pazara yerinde üretimle hizmet verme fırsatını da önemli ölçüde sunuyor.

 ICC Iran hizmetleri devamı için TIKLAYINIZ


ICC tarafından hazırlanan  2017-2021  Kuzey Kıbrıs Sanayi Strateji Belgesi 17 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yasallaşmıştır.
ICC tarafından hazırlanan 2017-2021 Kuzey Kıbrıs Sanayi Strateji Belgesi 17 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yasallaşmıştır. ICC Liderliğinde ve proje yönetiminde ICC-DAÜ-Kredo (ICC KKTC Temsilcisi) tarafından gerçekleştirilen projede aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır;
 
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Devlet Planlama Örgütü ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası koordinasyonunda Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği destekleriyle başlatılan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sanayileşme Stratejilerinin Belirlenmesi” projesi kapsamında hazırlanmış olan “KKTC Sanayi Stratejisi” raporu; K.T. Sanayi Odası koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve sanayi kuruluşlarının katılımı ile aşağıdaki çalışmalara dayalı olarak katılımcı bir süreçte hazırlanmıştır;
·         Sanayinin mevcut durum analizine yönelik literatür taraması, anket, görüşme ve çalıştayların yapılması,
·         Sanayi envanteri ve NACE kodlaması kapsamında anket uygulaması ve çalıştay yapılması,
·         Seçilen firmaların analizine yönelik anket ve firma ziyaretlerinin yapılması,
·         Benzer dört ülke ile karşılaştırmalı analiz yapılması
·         SWOT analizi çalıştayı
·         Strateji çalıştayı
KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;
1.       KKTC Sanayisinin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi     
2.       Küresel Ekonomi ve KKTC Ekonomisi             
3.       Benzer Ülkelerde Sanayi Stratejileri
4.       SWOT Analizi            
5.       Vizyon         
6.       Strateji Haritası        
7.       Stratejik Hedefler ve Eylem Planı
8.      Uygulama Etkinliğinin İzlenmesi ve Koordinasyonu 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE


ICC Tahran Ofisi Açıldı
ICC Tahran Ofisi Açıldı
Uluslararası faaliyetlerini hızla geliştiren şirketimiz, ülkemiz açısından önemli bir Pazar olan İRAN’ı hedefleri arasına alarak  Tahran ofisini açtı.
 
İran’da tüm sektörlerde 700 den fazla kamu ve özel işletmeye ulaşma ve danışmanlık verme konusunda çok başarılı bir alt yapı kurarak işe başladık. İran ofisimizde 25’e yakın danışmanlık tecrübesi olan ve 19 yıldır faaliyet gösteren bir danışmanlık grubu ICC yi temsilen deneyimli bir ekip olarak yanınızda olacak. Bu kapsamda hem İran’da faaliyet gösterdiğimiz alanlarda hizmet verirken hem de  ülkemiz iş dünyasına aşağıdaki hizmetleri hızla vereceğiz;
 
·         Pazar araştırması
·         Ticari partner bulunması
·         Yatırım ortaklıkları
·         Mevzuat araştırması
·         Teşvikler hakkında bilgilendirme
·         Yatırım fizibiliteleri
·         Yatırım risk analizi
·         Yatırımların risk transfer politikalarının geliştirilmesi
 
Konu hakkında bilgi için lütfen bizi arayınız.


ICC Uluslararası Alanda Yapılanmaya Devam Ediyor. Lefkoşe’den sonra ikinci durak ICC New York ofisi açıldı!
ICC Uluslararası Alanda Yapılanmaya Devam Ediyor. Lefkoşe’den sonra ikinci durak ICC New York ofisi açıldı! Geleceğin başarılı firmaları ürün ve hizmetlerini dünyanın her köşesinde pazarlayabilen ve yerel halklara değer katabilen firmalar olacaktır. Bu sebeple, firmalarıngeleceğini sadece Türkiye pazarında araması artık çok zor. Küresel ekonomi hızla evrilmekte ve süregelmek ve varoluşunu sürdürmek isteyen sirketleri yabancı pazarlardaki varlıklarını artırmak vesilesiyle risk almaya zorlamaktadır. Bu küresel adımı atmak sadece büyük şirketlerin değil, demokrasinin ve her ulusal ekonominin gücünün bel kemiğini oluşturan KOBİ’ler için dahi kaçınılmaz hale gelmiştir.
 
Amerika Birleşik Devletleri bu bağlamda çok büyük fırsatlar sunan bir pazar olma özelliğini korumaktadır. Nüfusunun çokluğu, NAFTA ile Meksika ve Kanada’ya açılan bir kapı olması, rekabetin çetin olması, işletmelerle ilgili kanunların gelişmişliği, birçok uluslararası  yatırım bankasına ev sahipliği yapması, içinde dünyanın her tarafından kültür, ırk, ulus ve dinden insanlar barındırması, ve dünyadaki tüketici taleplerini etkileyen ve belirleyen bir pazar olması bu fırsatlara birer örnektir. Bu sebeple, Türk şirket ve girişimcilerinin küresel markalar, ürünler, ve hizmetler geliştirmesinde ABD pazarı son derece önemli bir rol oynama potansiyeline sahiptir.
 
Bu bağlamda markalaşma ve ihracat hedefi olan ülkemiz şirket ve girişimcilerinin danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasında ve yerel işbirliğimiz ile hukuki çözümlerde, New York’ta ülkemiz iş dünyasının temsilcilerine hizmet vermek üzere yapılandık. Ülkemizin ABD’deki bir girişimcisi olarak Turquality kapsamında ihtiyaç duyulan danışmanlık (hukuki ve stratejik danışmanlık) hizmetleri alanında işbirliği yapmayı öneriyoruz.  Firmanızın ihtiyacına göre çözüm üretmede sadece güvenilir ve yetkin bir iş ortağı olarak değil bir yurttaş ve bir dost olarak ta yanınızda olmayı görev biliyoruz.

Bu kapsamda Turquality destekleri kapsamında aşağıdaki hizmetleri verebilmekteyiz:

·         Girişimcilik, yatırımcı, nitelikli işçi vizelerinin alınması,
·         Şirket kurulması,
·         Mağaza ve showroom açılması,
·         Anlaşma yönetimi,
·         Ticari konularda danışmanlık, ve hukuki risk yönetimi
·         Sektörel stratejilerin geliştirilmesi, ABD’de markalaşma, kurmsal yapılanma ve rekabet gücü konusunda Türk İş dünyaısnı yakından tanıyan ve local deneyimlerle hizmet veren bir kuruluş olarak yanınızda olacağız.

ICC New York ofisinde size tüm bu uzmanlık alanlarında destek verecek uzmanlarımız ile sizleri karşılıyor olacağız.